ul.Kościuszki 32
tel: 87 5662761

ul.Kowalskiego 12
tel: 87 5676565

ul.11-go Listopada 1A, lok.4
tel: 87 5662512